วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ใบงานครั้งที่  11
วันที่  06/09/2556
เวลา 08.30 - 11.00 น.

กิจกรรมนี้ เป็นการสร้งสื่อขึ้น เพื่อนนำสื่อที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน       


อุปกรณ์
กระดาษ
สี
ปากกาเมจิ
ขั้นตอนการทำ
กำหนดสื่อที่เราจะทำขึ้น เริ่มจากขั้นตอนการลง มือวาดสื่อ ตกแต่งสื่อให้สวยงาม แล้วอธิบายให้เพื่อนๆถึงวิธีการใช้สื่อว่านำไปใช้กับเด็กอย่างไร
ประโยชน์ ที่ได้รับ
เด็กก็จะสามารถฝึกการสังเกต
ฝึกการนับเลข
ฝึกการนับจำนวนสัตว์ ต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น