วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556


 ใบงานครั้งที่ 9
วันที่ 23/08/56
เวลา 08.30 - 11.00 น.การทำ รูปตั้งได้เพื่อจัดทำสื่อ สำหรับเด็ก 
อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ปากกาเมจิ


ขั้นตอนการทำ
พับกระด่ษเข้าหากัน หลังจากนั้นวาดรูปตัวการ์ตูนที่เราต้องการระบายสีให้สวยงาม ตกแต่ง ให้สวยงาม พอเสร็จตัดตามรอยที่ได้ ตกแต่ง แล้วเติมคำศักท์ให้สวยงาม สื่อนี้ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงคำศัพท์ได้ง่าย สนใจกับการเรียนสื่อแบบนี้มากกกว่าการเรียนแบบกิจกรรมที่เป็นวิชาการเกินไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น