วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ใบงานครั้งที่ 8
วันที่ 9/08/56
เวลา 08.30 - 11.00 น.


กิจกรรมนี้ ได้รับมอบหมายให้ทำ ธงชาติในประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ
อุปรกรณ์
กระดาษสี ต่างๆ
ด้ายเอน
กระดาษแข็ง
 ขั้นตอนการทำ
ตกแต่งรูปแต่ละรูปที่ได้ นำธงชาติแต่ละสีมาใส่ หลังจากนั้นเจาะรูกระดาษเป็นเส้นตรงลงมานำด้ายเอนใส่ แล้วก็นำธงชาติใส่ ตกแต่งให้สวยงาม
กิจกรรมนี้สามารถสื่อถึงประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี เด็กจะเข้าใจง่าย และสนุกกับการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น