วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ใบงานครั้งที่10
วันที่  30/08/56
เวลา  08.30 - 11.00 น.
เริ่มลงมือวาด แม่หมูพ่อหมู และลูกหมู อิก 5 ตัว


เพื่อนๆ เริ่มลงมือช่วยกันระบายสี


ทำกิจกรรมนิทาน วาดรูป โดยช่วยกันแต่งเรื่องแต่ละเรื่อง คนละหัวข้อคนละบรรทัด  แล้วนำเอาเรื่องที่ได้มาแต่งเป็นนิทานโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม นำเนื่องเรื่องคนละ 1 ตอนมาวาดรูปนิทาน "มีพ่อหมู แม่หมู  และลูกหมูอิก 5 ตัว" เป็นประโยคที่กลุ่มเราได้แล้วออกไปเสนอหน้าชั้นเรียนเล่าเป็นเรื่องราวต่อกับเพื่อนอิกกลุ่มอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น